به اطلاع همکاران محترم می رساند، جلسه سازماندهی گروه کامپیوتر برای سال تحصیلی 94-1393 در مورخه 1393/05/13 در محل هنرستان خوارزمی  برگزار می گردد.


برادران ساعت 9

خواهران ساعت 10:30


قابل ذکر است طبق بخشنامه ارسالی به هنرستانها از طرف کارشناسی فنی حرفه ای ، لازم است تمامی همکاران محترم، فرم امتیازبندی سازماندهی را تکمیل نمایند.


خبرتکمیلی در 5 مردادماه : با توجه به عدم ارایه برنامه درسی توسط هنرستان های به کارشناسی فنی اداره ، امکان تغییر زمان سازماندهی وجود دارد. در صورت تغییرات ، در همینجا اطلاع رسانی می شود.

خبر تکمیلی در 6 مرداد ماه : با توجه به دستور العمل آزادی سازی بعضی نیروهای سرپرست،معاون و .... توسط کارشناسی فنی اداره ، و عدم تمایل این نیروها به تکمیل فرم سازماندهی و شرکت در جلسه سازماندهی گروه کامپیوتر ، اعلام می دارد که در صورت بروز مشکل برای این همکاران ، به هیچ عنوان جلسه سازماندهی دوباره برگزار نخواهد شد.

اعلام خبر تکمیلی در 9 مرداد ماه : در جلسه حضوری با معاونت محترم آموزشی اداره ، ایشان تاکید نمودند که تمامی نیروهای کامپیوتر که در پست های غیر از هنرآموزی هستند باید در جلسه سازماندهی شرکت نمایند و در صورت جاماندن از جلسه سازماندهی ، جای هیچ شکوه ای وجود ندارد. در ضمن ایشان متذکر شدند که احتمال دارد زمان سازماندهی تمامی گروهها تغییر داده شود. لذا همکاران محترم ، زمان جلسه را تا شب قبل از سازماندهی از همین وبگاه ، پیگیری نمایند.گروه کامپیوتر آموزش و پرورش تربت حیدریه

weblog :torbath@blog.ir

email :torbath@chmail.ir