با توجه به بخشنامه شماره 33/9776 مورخه 1393/04/12 اسامی برگزیدگان مرحله دوم استانی در درس مبانی رایانه سال سوم ریاضی فیزیک اعلام شده و دانش آموز مصطفی کرمانی از دبیرستان امام حسن (ع) با سهمیه مدارس عادی رتبه اول استان را کسب نموده است.