نمونه سوال : رایانه کار مقدماتی

رشته : تولید چندرسانه ای شاخه کاردانش

هنرستان : امام رضا (ع) بایگ

طراح : مهندس الیاس رکنی


سوال کتبی : دانلود

سوال عملی : دانلود