همکار محترم آقای مهندس سالارنیا لطف نمودند و الگوی طراح سوالات رشته کامپیوتر در شاخه کاردانش را جهت استفاده همکاران ارسال نمودند.

نوع فایل word : دنلود