نمونه سوال : طراح امور گرافیکی

رشته : تولید چندرسانه ای شاخه کاردانش

هنرستان : دخترانه ابتکار

طراح : مهندس منیره تفویضی


سوال کتبی : دانلود


با تشکر از خانم مهندس تفویضی به دلیل رعایت الگوی طرح سوالات کاردانش