مجموعه 512 سوال مختلف از کتاب مهارت طراحی وب مقدماتی ، جهت استفاده همکاران محترم و هنرجویان عزیز بارگذاری شد.


نمونه سوال : 512سوال طراحی وب مقدماتی

رشته : زیر مجموعه کامپیوتر - شاخه کاردانش

تهیه کننده : خانم مهندس سودابه خانی (مشهد مقدس)

سوال کتبی (تستی،تشریحی،جاخالی،صحیح/غلط + پاسخنامه سوالات تستی) : دانلود