نمونه سوال : طراحی صفحات وب مقدماتی

رشته : طراحی صفحات وب - شاخه کاردانش

هنرستان : پسرانه ابریشمی (دارالفنون)

طراح : مهندس محمدرضا سالارنیا

زمان : دیماه 93

سوال کتبی+پاسخنامه : دانلود