همکاران محترمی که تمایل به شرکت در دوره ضمن خدمت دارند ، لطفا درخواست خود را به ایمیل گروه ارسال نمایند. احتمالا دوره مذکور در روزهای پنج شنبه ، جمعه و یا بعداظهر ها برگزار گردد.


لازمه اجرای دوره ،منوط به تایید و اخذ مجوزهای لازم از کارشناس دوره های ضمن خدمت شهرستان  می باشد، که در حال پیگیری است.