چند نمونه سوال عملی، جهت  استفاده برای مسابقات استانی و کشوری بارگزاری گردید.


سوال عملی دایرکتور: دانلود

سوال عملی طراحی گرافیکی با رایانه: دانلود

سوال عملی میکس صدا و تصویر : دانلود

سوال عملی فلش : دانلود