سوال : طراحی صفحات وب پیشرفته

شاخه : کاردانش

رشته : طراحی و توسعه صفحات وب

نام هنرستان : اکثر هنرستان های قطب شهید برونسی

طراح : مهندس محمدرضا سالارنیا

زمان : خرداد 1394


سوال کتبی + پاسخنامه : دانلود