جدول دروس (چارچوب برنامه اجرایی رشته  تصویر سازی با رایانه ، شاخه کاردانش در پایه دوم و سوم هنرستان) جهت اطلاع همکاران محترم ارایه شد.


تاریخ ارسال از استان : 1394/03/04

فایل pdf : دانلود