سوال : طراحی گرافیک رایانه ای

شاخه : کاردانش

رشته : طراحی و توسعه صفحات وب - تولید چندرسانه ای

نام هنرستان : اکثر هنرستان های قطب شهید برونسی

طراح : مهندس فائزه کفاش

زمان : خرداد 1394


سوال کتبی + پاسخنامه : دانلود