فایل راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس فنی و حرفه ای در رشته کامپیوتر در اختیار همکاران محترم قرار گرفت.


فایل PDF : دانلود