اطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم می رساند براساس بخشنامه شماره 33/43881  مورخه 1394/10/05 گروه درسی کامپیوتر در نظر دارد مسابقه طرح درس نویسی بین همکاران قطب شهید برونسی برگزار نماید. در این راستا توجه به موارد زیر ضروری است :

1- طرح درس مربوطه باید با توجه به پایه و درسی که تدریس می گردد، آماده و ارائه شود.

1- طرح درس به صورت فایل word باشد.

3- از آثار برتر به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد و آن آثار برای استفاده در اختیار سایر همکاران قرار خواهد گرفت.

شایسته است همکاران محترم، طرح درس خود را حداکثر تا مورخه 1394/11/15 به ایمیل گروه کامپیوتر ارسال نمایند.