نمونه سوال : مستمر رایانه کار مقدماتی

شاخه : کاردانش

رشته : تولید محتوای الکترونیکی

هنرستان : دخترانه ابتکار

طراح : خانم مهندس آژگان + خانم مهندس زنگنه

شهرستان : تربت حیدریه

زمان : دیماه 1394

فایل word: دانلود