تمارین : برنامه سازی 3 (بصورت فایل های کدنویسی شده)

شاخه : فنی حرفه ای

کدنویسی : مهندس میرصالح 

شهرستان : پلدشت

زمان : دیماه 1394

فایل فشرده  rar : دانلود
فایل فشرده exe : دانلود