نمونه سوال : سیستم عامل 1

شاخه : فنی حرفه ای

رشته : کامپیوتر

هنرستان : دخترانه حجاب

طراح : آقای مهندس بلندی

شهرستان : تربت حیدریه

زمان : دیماه 1394

فایل word: دانلود