نمونه سوال : رایانه کار مقدماتی (مستمر)

شاخه : کاردانش

رشته : تصویر سازی با رایانه

هنرستان : دخترانه عترت 2

طراح : خانم مهندس شمس

شهرستان : رشتخوار

زمان : دیماه 1394

فایل word : دانلود