به اطلاع همکاران محترم می رساند ، آزمون مبانی علم و رایانه مربوط به سال سوم رشته ریاضی فیزیک در خرداد ماه 95 به صورت هماهنگ استان خراسان رضوی برگزار می گردد.(منبع خبر : گروه کامپیوتر استان خراسان رضوی)


خبر تکمیلی (1395/01/25): گروه استان اعلام نمود  که آزمون مبانی علم و رایانه در خرداد 95 ، هماهنگ برگزار نمی گردد.