اطلاعیه

به اطلاع کلیه همکاران و هنرجویان پایه دوم و سوم می رساند ،برگزاری دومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی بصورت هماهنگ استانی در کلیه هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش از روز دوشنبه مورخه 1395/01/23 به دوشنبه 1395/02/06  تغییر پیدا کرد. امید است هنرجویان عزیز با آمادگی کامل در آزمون شرکت نمایند.