نوع آزمون : پیشرفت تحصیلی

مرحله : دوم

شاخه : کاردانش

رشته : امور اداری - طراحی و توسعه صفحات وب

سال تحصیلی : 95-1394

فایل PDF : امور اداری(پایه دوم)طراحی و توسعه صفحات وب (پایه سوم)