نمونه سوال : برنامه سازی 3

نوع سوال : عملی

شاخه : فنی و حرفه ای

رشته : کامپیوتر

هنرستان : کتابچی

طراح : مهندس محمدی

شهرستان : کاشان

زمان : خرداد 1395

فایل PDF : دانلود