نمونه سوال : شبکه های کامپیوتری + پاسخنامه

نوع سوال : عملی

شاخه : فنی و حرفه ای

رشته : کامپیوتر

هنرستان : هماهنگ

طراح : مهندس حمیدرضا دمنه

شهرستان : خمین

زمان : خرداد ماه 1394

فایل word : دانلود