سوال : کارور تبلت + پاسخنامه (کد نظری : 50763       کدعملی : 50764 )

نوع سوال : تستی-تشریحی

شاخه : کاردانش

رشته : عیب یابی و مونتاژ سیستم های رایانه ای

هنرستان : ابریشمی

طراح : نامشخص

شهرستان : تربت حیدریه

زمان : خرداد ماه 1397

فایل Word : دریافت فایل فشرده