نمونه سوال عملی : کاربر رایانه

رشته : حسابداری - کاردانش

زمان : خرداد ماه 93

هنرستان : پسرانه ابریشمی

طراح : مهندس مهدی صادق زاده


سوال عملی : دانلود