نمونه سوال : مبانی و کاربرد رایانه

رشته : معماری شاخه کاردانش

هنرستان : امام رضا (ع) بایگ

طراح : مهندس احمد مرادی


سوال کتبی : دانلود