مجموعه 174 سوال مختلف از کتاب مهارت کاربر Flash ، جهت استفاده همکاران محترم و هنرجویان عزیز بارگذاری شد.


نمونه سوال : 174 سوال Flash

رشته : زیر مجموعه کامپیوتر - شاخه کاردانش

تهیه کننده : خانم مهندس میرشجاع (مشهد مقدس)

سوال کتبی (تستی + پاسخنامه) : دانلود