سوال : مبانی و کاربرد رایانه

فصل : 5,4,3,2,1

نوع سوال : تستی،تشریحی،جاخالی،صحیح/غلط

شاخه : فنی حرفه ای

رشته : برق ساختمان ، برق صنعتی ، ساخت و تولید ، متالوژی ، مکانیک خودرو

نام هنرستان : پسرانه طالقانی ، مهندس رضایی

طراح : مهدی صادق زاده

زمان : دیماه 1394

فایل word : دانلود