نمونه سوال : طراحی صفحات وب مقدماتی

شاخه : کاردانش

رشته : طراحی و توسعه صفحات وب

هنرستان : دخترانه خوارزمی

طراح : خانم مهندس یزدانفر

شهرستان : تربت حیدریه

زمان : دیماه 1394

فایل  rar : دانلود