نمونه سوال : چندرسانه ای

نوع سوال : تستی-تشریحی-کامل کردنی

شاخه : فنی حرفه ای

رشته : کامپیوتر

هنرستان : دارالفنون

طراح : خانم مهندس قربانی

شهرستان : رشتخوار

زمان : دیماه 1394

فایل word : دانلود