نمونه سوال : بسته های نرم افزاری 1

نوع سوال : تستی-تشریحی-کامل کردنی

شاخه : فنی و حرفه ای

رشته : کامپیوتر

هنرستان : حضرت قائم (عج)

طراح : نامشخص

شهرستان : اراک

زمان : خردادماه 1394

فایل word : دانلود