نمونه سوال : برنامه سازی 2

نوع سوال : تستی-تشریحی-کامل کردنی-صحیح/غلط

شاخه : فنی و حرفه ای

رشته : کامپیوتر

هنرستان : حضرت قائم(ع)

طراح : نامشخص

شهرستان : اراک

زمان : دیماه 1394

فایل word : دانلود