سوالات تهیه شده از مجموعه سوالاتی که در دوره برنامه سازی 2 به وسیله مدرسان دوره برای آزمون های کتاب برنامه سازی 1 طراحی شده است.


فایل word : دانلود