نمونه سوال : بانک اطلاعاتی

نوع سوال : تستی

شاخه : فنی و حرفه ای

رشته : کامپیوتر

هنرستان : آیت ا... صدر

طراح : خانم مهندس درساره

شهرستان : بندرعباس

زمان : 1394

فایل word : دانلود