آموزش و پرورش : تربت حیدریه ، خواف ، رشتخوار ، زاوه ، رخ ، کدکن

سوال عملی مسابقات دابرکتور خرداد 92

نمونه سوال مسابقات : دایرکتور

رشته : کامپیوتر- کاردانش

زمان : خرداد ماه 92

سوال عملی : دانلود
۰۱ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی صادق زاده

سوال عملی مسابقات کاربر فلش خرداد 92

نمونه سوال مسابقات : کاربر فلش

رشته : کامپیوتر- کاردانش

زمان : خرداد ماه 92

سوال عملی : دانلود
۰۱ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی صادق زاده

سوال عملی مسابقات طراحی گرافیک خرداد 92

نمونه سوال مسابقات : طراحی گرافیک

رشته : کامپیوتر- کاردانش

زمان : خرداد ماه 92

سوال عملی : دانلود
۰۱ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۱۹ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهدی صادق زاده

سوال رایانه کار مقدماتی و پاسخنامه خردادماه 91

سوال : رایانه کار مقدماتی + پاسخنامه

رشته : کاردانش

طراح : استانی

زمان : خرداد 91

سوال کتبی : دانلود


۱۹ خرداد ۹۱ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی صادق زاده

سوال کاربر رایانه و پاسخنامه خردادماه 91

سوال : کاربر رایانه + پاسخنامه

رشته : حسابداری کاردانش

طراح : استانی

زمان : خرداد 91

سوال کتبی : دانلود

۱۷ خرداد ۹۱ ، ۱۳:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی صادق زاده

سوال کاربر رایانه و پاسخنامه دیماه 90

سوال : کاربر رایانه + پاسخنامه

رشته : حسابداری کاردانش

طراح : استانی

زمان : دیماه 90

سوال کتبی : دانلود

۱۹ دی ۹۰ ، ۱۳:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی صادق زاده

سوال رایانه کار مقدماتی و پاسخنامه دیماه 90

سوال : رایانه کار مقدماتی + پاسخنامه

رشته : کاردانش

طراح : استانی

زمان : دیماه 90

سوال کتبی : دانلود

۱۷ دی ۹۰ ، ۱۳:۴۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی صادق زاده